การติดตั้งโปรแกรม Appserv 2.5.10

การติดตั้งโปรแกรม Appserv 2.5.10

โปรแกรม Appserv 2.5.10 เป็นโปรแกรมที่เรานิยมใช้ในการนำมาใช้ในการเขียนเว็บไซต์ภาษา PHP กันเป็นอย่างมาก เนื่องจากตัวโปรแกรมจะติดตั้งโปรแกรม Apache Mysql และโปรแกรม PHP ให้เราสามารถนำไปใช้งานได้ทันที